TRONG 14 NĂM PHÁT TRIỂN CHÚNG TÔI ĐÃ BẮT KỊP XU HƯỚNG LOGISTICS

NGUON VON

Vốn Điều Lệ

20 TỶ

ĐỒNG

XE

VỚI

110

ĐẦU XE

xu mẹnh

HƠN

1200

KHÁCH HÀNG TRONG
VÀ NGOÀI NƯỚC

tam nhin

3 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

2 BÃI XE

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN VÀ LÁI XE CHUYÊN NGHIỆP

MẠNG LƯỚI DỊCH VỤ RỘNG KHẮP TOÀN QUỐC

TT Ex-Trans đang hoạt động trên tất cả các tỉnh thành trong nước với các văn phòng đại diện bao gồm

TÀI LIỆU HỒ SƠ NĂNG LỰC