Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 4 tháng năm 2024 đạt 238,95 tỷ USD, tăng 15,1%, tương ứng tăng 31,35 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4/2024 (từ ngày 16/4 đến ngày 30/4/2024) đạt 29,61 tỷ USD, giảm 4,9% (tương ứng giảm 1,52 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 4/2024 (từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2024).

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 4/2024 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 4 tháng/2024 đạt 238,95 tỷ USD, tăng 15,1%, tương ứng tăng 31,35 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 4 tháng/2024 đạt 161,64 tỷ USD, tăng 12,2% (tương ứng tăng 17,61 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước; tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 77,31 tỷ USD, tăng 21,6% (tương ứng tăng 13,75 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ 2 tháng 4 năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,22 tỷ USD. Như vậy, tính trong 4 tháng/2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 9,02 tỷ USD tăng 1,17 tỷ USD so với mức thặng dư 7,85 tỷ USD của 4 tháng/2024.

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam tiếp tục tăng cao

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam tiếp tục tăng cao

Cũng theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4 năm 2024 đạt 15,91 tỷ USD, tăng 5,9% (tương ứng tăng 884 triệu USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 4/2024. Tính trong 4 tháng/2024, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 123,99 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 16,26 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 4/2024 đạt 11,11 tỷ USD, tăng 4,9% tương ứng tăng 520 triệu USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 4 tháng/2024 của nhóm các doanh nghiệp này lên 88,83 tỷ USD, tăng 12,2% (tương ứng tăng 9,68 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 71,6% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Liên quan đến thị trường nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho hay, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4/2024 đạt 13,70 tỷ USD, giảm 14,9% (tương ứng giảm 2,41 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 4/2024. Tính trong 4 tháng/2024, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 114,96 tỷ USD, tăng 15,1%, tương ứng tăng 15,09 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này là 8,59 tỷ USD, giảm 11,6% (tương ứng giảm 1,12 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 4/2024. Tính trong 4 tháng/2024, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 72,81 tỷ USD, tăng 12,2% (tương ứng tăng 7,93 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 63,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

  • THÔNG TIN LIÊN HỆ

    VĂN PHÒNG CHÍNH

    77 Đào Duy Anh, Phường 9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

    +84 909 44 67 68

    ttextrans@thanhtrungcorp.com.vn